Tamedyazt Tira

15 novembre 2018

Abrid ar unafag

Zik i d-kkreɣ ass-a, kkreɣ-d uqbel ad d-ilal yiṭij.Abrid-iw srid ar unafag n Lzzayer. Ass-a ara inigeɣ ɣer tmurt n Fransa. Beṭṭneɣ kra n yiselsa-w, heggaɣ tabalizt-iw, rniɣ lekwaɣeḍ-iw, rriɣ-ten di tama uggadeɣ ad ten-ttuɣ. Dmeɣ-d amafus-iw ssawleɣ-as i Usirem, bab n uṭaksi ara yi-issiwḍen, uggadeɣ ahat iɣder-it yiḍ-s, uggadeɣ ad yili yeɣfel, ma ulac ad aɣ-ifat ttiɛad.

Gneɣ s uɣbel, uggadeɣ ad iyi-tawi tnafa. Xas ma ɛemreɣ rrabay, iḍ kamel ur ṭṭiseɣ ara, duqquseɣ-d kan. Mi d-dduqseɣ ad waliɣ ssaɛa anda tewweḍ, ma yewweḍ lawan ad kkreɣ neɣ mazal. Iḍ kamel ur yi-isgin ara unazeɛ n tyaziḍt n at-laxert. Yezwar-d kra s ul-iw, uggadeɣ ad yeḍru kra yid-i. Akken i truḥ iḍ kamel, alarmi d-yewweḍ wakud n tnekra. D 5:00, yesṭenṭen rrabay, kkreɣ-d deg wusu-w.

Sliɣ i tmeqwa n ugeffur ad d-ɣellint seg yigenni, ad d-sṭenṭunent deg uḥelyiw n yiwet n teɛrict yellan d tama n uxxam-nneɣ. Abeḥri yettcelwiḍ akka n wakka, tikli-s tetthuzzu tiseḍwa n yisekla. Walaɣ tafat tɛedda-d deg telwiḥin n ṭṭaq n texxamt-iw, iḍfer-it-id zzhir n tkeṛṛust, fehmeɣ d Asirem, d bab uṭaksi ara yi-yawin, i d-yessawḍen. Sṭuṭṭceɣ-d seg ṭṭaq, ɛeqleɣ-d takeṛṛust-is d tawraɣt.

Ddmeɣ-d lekwaɣeḍ-iw akked tbalizt-iw ṣubbeɣ-d si texxamt, timeqwa n ugeffur ttnalent-d aqerru-iw, imi d-kfiɣ tiseddarin, mmugreɣ-d yemma tbedd deg ufrag, tettraju-yi, tenna-yi-d : « axir a mmi, ɛni ur tsesseḍ ara ayefki-k ? ». Rriɣ-as axir, nniɣ-as : « ala, fiḥel, iruḥ lḥal. ad sweɣ deg ubrid, a-t-an ay ittraju uṭaksi ». 

Unzeɣ ɣef uqerru-is, ffɣeɣ-d, uzzleɣ s kennu ar sdaxel n tkeṛṛust, rewleɣ i tmeqwa n ugeffur akken ur iyi-d-ttḥazent ara. Teḍfer-iyi-d yemma ɣer tewwurt, tenna-aɣ-d :« Abrid n talwit, a mmi, ruḥ-t kan s ttawil-nwen ».

Mazal ur d-tban ara tafat, agu yergel abrid, ur tettɛedday deg-s tmuɣli. Akken kan d-neffeɣ taddart tɣas tkeṛṛust deg wagu, aḍad-iw ur tettwaliɣ ara. Nleḥḥu didac-didac kan, ad as-tiniḍ ɣef uḍar i ntteddu. Yezzuzun-aɣ uẓawan n tezlatin d-yettɛeddayen deg umaṭṭaf wis sin. Tiftilin n tkeṛṛust ur zmirent ara ad rẓent tikli n wagu, tafat-is testullus allen-nneɣ, d azlam i nzellem abrid, cwi kan Asirem d win yessnen abrid. Nekk ttmuquleɣ deg wakud, ttxemmimeɣ ɣef wawwaḍ, uggadeɣ ur nettaweḍ ara di lawan. Ḥulfaɣ i takurt tuli-d di lqaɛ n wul-iw, tettel tyersi-w, kuffreɣ. 

Nelḥa ciṭuḥ kan, yeqceɛ ugeffur, yebda yettwexxir wagu, iserreḥ ubrid. Abrid d ilem, yemmut lḥess. Akken newweḍ s Asif n Userdun, walaɣ mebɛid lexyal n urgaz d tmeṭṭut ṭṭefen taqcict d tamecṭuḥt gar-asen, ad tesɛu ahat 4 n yiseggasen. Bedden s idis n ubrid, iban kan ttrajun win ara ten-yawin. Nniɣ-as i Usirem ad yeḥbes ad ten-in-yawi, imi takeṛṛust uḥed-neɣ, nniɣ-as yelha ma negla yes-sen, iban kan akka s Iɛeẓẓugen i tteddun. Yenna-yi-d : « a winnat, xaṛus ur yettnuḥ, aql-aɣ deg Wasif n userdun a winnat, di lqaɛ n wanu. D awezɣi ad awiɣ amdan ur ssineɣ ara deg umkan-agi. Ad ak-iniɣ fiḥel ad neḥbes, wissen d acu-ten, ur iban ara ansi d-ṣubben. Lukan ad taɣeḍ awal-iw, ur ten-nettawi ara. Kra wwiɣ abrid-agi, urjin i d-mmugreɣ amdan deg umkan-agi akka lawan-agi ! ». Rriɣ-as : « iban ttɣawalen imi akka d-ffɣen zik, yerna iban kan akka d ccɣel i sɛan. Ha-tt-an tella tmeṭṭut akked teqcict yid-s ». Yenna-yi-d : « nekk uggadeɣ, mačči d tagnit i deg-i ara tawiḍ win ur tessineḍ ara. Tagnit ur tessefraḥ ara…»

Ḥerseɣ-t akken s umeslay, yugi. Nniɣ-as : « aha tura, ma iwehha-d, ḥbes. Ma ulac ad nerr iman-nneɣ ur ten-nwala ara ». Imi qrib ad ten-naweḍ, ha-t-aya urgaz-nni irfed-d afus-is, iwehha-aɣ-d. Nemyexzar nekk d Usirem, dɣa yerra d tama yeḥbes. Yessens amaṭṭaf, ṣubbeɣ-as i ṭṭaq, nniɣ-as : « sani akka tetteddum ay argaz lɛali ? ». Yeqqim kan deg umkan-is yenna-d s taɣect d tareqqaqt : « ad k-iɛuz Rebbi a mmi, ar Yiɛeẓẓugen ma tesɛam amkan. Ad awiɣ yelli ar umejjay ». Nniɣ-as : « ad as-d-yefk Rebbi ccfa, ali-t-d…» 

Mmuqleɣ akken ad ten-ɛeqleɣ, ur ten-ɛqileɣ ara, d tahuski urjin walaɣ. Argaz-nni yelsa-d abernus d amellal, yerra aqelmun ɣef uqerru-is, acku d asemmiḍ. Taɛekkazt deg ufus-is, am yimɣaren-nni n at-zik, iban-iyi-d am wakken yesqidir. Tameṭṭut-nni tḥerrem, udem-is ur d-iban ara, telsa-d taqendurt d tamellalt tekmec am tkerciwt, tabḍant-is d ubruɛ-is gnin s yiwet n tesfift. Tɛelleq deg ufus-is awemmus icudd s uḥram d aberkan. Taqcict-nni telsa-d taqendurt d tawezlant fell-as, acebbub-is ur yemciḍ ara. 

Ulin-d ar tkeṛṛust, argaz-nni yeqqim-d sdeffir-i, yenna-d : « ziɣ mazal llan lmumnin di ddunit-a », Yerra-as Usirem : « ulac uɣilif ay argaz lɛali, d abrid-nneɣ … mačči d aɣbel ». Yerra-as-d urgaz-nni : « awer tesɛu-m aɣbel di ddunit… »

Segmi d-ulin tbeddel tignewt sdaxel n tkerrust. Ikcem-d ubeḥri d asemmaḍ, d aẓayan. Ma d tameṭṭut-nni ur d-mmeslay ara, taqcict-nni teṭṭes s irebbi n yemma-s. Nekk d Usirem ur nemmeslay ara, kukraɣ ad d-iniɣ awal, Asirem yeṭṭef imi-s, yeddret ula d netta. Nelḥa amecwar nwala awtul igzem-d abrid, inṭeq-d urgaz-nni : « Yir ṣṣbuḥ, mi ara d-ṣebbḥeḍ ɣef uwtul »

Nefrawes-d nekk d Usirem, dɣa yerra-as s taḍṣa : « Uh, ziɣ kečč ! Mazal-ik tettamneḍ s tigi ay argaz lɛali ? ». Nekk ṭṭfeɣ kan imi-w, ḍaqeɣ, am win yettwaxenqen. Ḥareɣ melmi ara naweḍ s Iɛeẓẓugen akken ad rsen. Ndemmeɣ di tin xedmeɣ… Ikemmel-d deg wawal-is Usirem : « Ihi ! nekk yal tanzayt mi ara d-ffɣeɣ seg uxxam, ttmaggareɣ-d iwtal, iniswan, uccanen… Urjin iḥulfaɣ s kra ibeddel deg wass deg-i ara ten-id-mmagreɣ. Am wass-nni, am wussan-niḍen, kifkif »

Argaz-nni yessusem kan, ur d-yerni ula d awal. Tallast i tesbur tugna n ubrid, tettcerrig-itt tafat n teftilin n tkerrust. Zzhir n umutur ikcem-d ar sdaxel n ukerrus, yerẓa tassusmi d-yeɣlin, ddiɣ deg uzuzen-ines ur ukiɣ, senndeɣ ɣef tbankiḍt, ṭṭseɣ. Tewwi-yi tnafa, ṭṭseɣ, acku iḍ kamel ur teqqin tiṭ-iw, dinna ufiɣ-tt d tagnit i usgunfu.

Asebter 7-12
Fahim Messaoudene, ungal ANZA -2016

Posté par mohouvouj à 21:40 - Commentaires [0] - Permalien [#]


12 septembre 2018

Tukkist deg ungal ANZA asebter 35 armi 44

istock_82811037_small_primary

D tameddit n wass yeɣli-d yiḍ ɣef temdint n Yiɛeẓẓugen, qqimeɣ sxadel n tkaṛṛust-iw ttraju am waken uɣeɣ tannumi. Yeɣli-d yiḍ nekk mazal-iyi dinna ttrajuɣ. Ḍemɛeɣ iḍ ad iyi-d-yefk albaɛḍ ad t-awiɣ akken ad kecmeɣ s axxam, ulac….

Akken akud walaɣ mebɛid lexyal n umdan itteddu-d ɣer ɣur-i, ur t-ɛqileɣ ara. Imi qrib ad d-yaweḍ ɣur-i, tban-iyi-d d tameṭṭut. Imi tt-ɛeqleɣ d tameṭṭut srewwleɣ-d allen-iw fell-as, kemmleɣ asčenčen n tsura-nni yellan deg ufus-iw. Imi d-tewweḍ ɣer ɣur-i, tenna-yi-d :

-Sani akka ara truḥeḍ ay anehhar ?

-Anda i am-yehwa ad kem-ssiwḍeɣ !. I as-rriɣ.

 

Tameṭṭut-nni ṣṣut-is d arqaq, d amecṭuḥ, tebrek n yiḍ yeffer udem-is. Terra-iyi-d :

-Ihi yya-n ad iyi-tessiwḍeḍ ɣer Wasif Userdun.

-Rju ! ilaq ad nemsefham qbel ɣef ssuma.

-Yya-n, ayen i ak-d-tewwi ad ak-tfkeɣ.

Tameṭṭut-nni tessusem kan, iswi-s mačči d ameslay, tḥar kan ad taweḍ s axxam-is daya. Ters-d tsussmi sdaxel n tkeṛṛust, ala zzhir n umutur i d-ittefɣen. Sya ɣer da, ad d-mmuqleɣ si tisit n tkerrust ɣer deffir akken ad ɛeqleɣ tameṭṭut-nni, ur tt-ɛqileɣ ara, udem-is yessa s tebrek yeččuren takeṛṛust.

 

Ɛusseɣ kan iman-iw, ugadeɣ. Yiwet n tiṭ tettmuqul ɣer ubrid, tayeḍ tettmuqel ɣer tisit ttwaliɣ di  tmeṭṭut-nni. Akken alarmi  newweḍ s amkan,

-Sers-iyi kan dagi. Iyi-d-tenna imi nekcem Asif Userdun.

 

Frawseɣ-d, jeɛreɣ, ul-iw yekkat iɛewwel ad d-yeffeɣ. Rriɣ ɣer tama tayeffust n ubrid, ḥebseɣ. Ḥulfaɣ i yiẓerman n uɛebbuḍ-iw mbawlen, ttergigiɣ. Sliɣ i uṭerḍeq n tewwurt imi teldi, ters. Tenna-yi-d : « acḥal iyi-tettalaseḍ ? », afus-is mazal-it kan deg yiciwi-s, abruɛ-is yettifliw d tnila n ubeḥri.

-500 n yidinaren, ma ur  tesɛiḍ ara ɣulli-tent. I as-rriɣ. Allen-iw mazal ttnadint ɣef udem-is i teffer tebrek n yiḍ. Ttedduɣ ar ɣur-s s ukukru, ttakreɣ-d taqejjirt ar deffir.

-Ala, sɛiɣ, tannemirt-ik. Ttuɣ taḥawact-iw deg uxxam. Axxam-iw ha-t-aya seddaw ubrid, yyaɣ ad tedduḍ yid-i akken ad k-id-xelseɣ. Iyi-d-tenna.

 

Kkawen yifadden-iw, uggadeɣ ad dduɣ yid-s, amer ahat tundi-yi taqerract. Ḍefreɣ-tt s tmuɣli sdeffir, teḥbes akkin i umnar n tewwurt melba ma temmuqel-iyi-d tenna-iyi-d: « kcem-d ur tt-setḥi ara »

 

Nekk setḥaɣ, briɣ i wallen-iw ar lqaɛa, rriɣ-as : « fiḥel ma kecmeɣ-n, ini-as kan i urgaz-im ad iyi-ten-id-yawi ». Terra-yi-d :  « ur sɛiɣ ara argaz, uḥd-i kan i zedɣeɣ »

 

Sṭuṭceɣ gar lelwaḥ walaɣ-tt tuli srid ɣer tkana, dɣa kecmeɣ deg umnar n tewwurt, yewwet-iyi-d ubeḥri d asemmaḍ, ccatweɣ, ḥulfaɣ i wanẓaden n tfekka-w bedden.

-Sers iman-ik ɣef tesrirt. Iyi-d-tenna si tkana.

-Ala, fiḥel ma qqimeɣ, ilaq-iyi ad uɣaleɣ, iḍul ubrid s axxam-iw.

 

Mmuqleɣ ar tkana, walaɣ tafat d tamecṭuḥt anect n wafriw n uzemmur tettergigi tetteddu-d ar ɣur-i. Deffir-s tettban-d tfekka n tmeṭṭut-nni tessuneɣ-itt-id tafat di tallast. Ttḥekkireɣ ad waliɣ udem-is, ur friẓeɣ tigert…. Imi d-tewweḍ ar ɣur-i, teẓẓel-d afus-is, tefka-iyi-d idrimen, tenna-yi-d : « axx amur-ik, tannemirt-ik », rriɣ-as : « ulac uɣilif »

 

Afus-is mi d-yennul afus-iw, ḥulfaɣ i telweɣ n ufus-is, din din yenser, am tiqqit n waman n ugeffur yersen ɣef wafriw n tneqlet. Yeṣṣerṣer-d waḍu lluḥ n tewwurt i tikkelt-niḍen, frawseɣ-d. Abeḥri-nni d-ikecmen yessens tafekkact-nni, teɣli-d tallest ur ttwaliɣ tigert, ul-iw yekkat iɛewwel ad d-yeffeɣ. Sferfudeɣ anda ara d-afeɣ tawwurt akken ad d-ffɣeɣ seg uxxam-nni. Ḍefreɣ-d tanila n ubeḥri d-ikeččmen alarmi d-mlaleɣ akked tewwurt, dɣa rewleɣ-d.

 

Uzzleɣ ɣer tkerrust, sekreɣ amutur, ssaɣeɣ tiftilin, ṭṭfeɣ abrid-iw s axxam. Abrid d ilem, xaṛus ur yettnuḥ. Tugna n tfekka n tmeṭṭut-nni tettezzi kan deg walleɣ-iw, yugi ad iyi-ffeɣ lexyal-is, tugna tettawi-d tayeḍ, bdiɣ asugen. Maca yeqqim-iyi-d yiwen usteqsi deg wallaɣ-iw acku ur walaɣ ara udem-is.

 

Fahim Mesɛudden;
Seg ungal “ANZA” Sb 35 armi 44
Tizrigin RICHA-Elsam; 2016 di Tizi Wezzu

Posté par mohouvouj à 22:08 - Commentaires [0] - Permalien [#]

Tukkist deg ungal ANZA asebter 78

 

Mmektaɣ-d  dda Yidir di Tamadaɣt n Walim i yezdeɣ. Ruḥeɣ steqsaɣ fell-as bɣiɣ ad steqsiɣ ɣef wamek yella, ad t-ẓreɣ acku acḥal-aya ur yi-yewwi ubrid ar dinna. Imi wwḍeɣ ɣer taddart-nni, steqsayeɣ fell-as, win d-mlaleɣ ad t-steqsiɣ ur t-yessin ara. Imi wwḍeɣ ar tejmaɛt nwiɣ-as ahat ad t-afeɣ dinna gar yimɣaren, ur t-ufiɣ ara. Steqsaɣ-ten ur iyi-d-fhimen ara anwa iɣef ttnadiɣ. Dɣa bdiɣ ttakkeɣ-asen-d tugna-s d wamek iga, imi i asen-nniɣ belli yesqudur, dɣa inṭeq-d yiwen seg yimɣaren, ad yesɛu azal n 80 n yiseggasen, yenna-yi-d :

-D Yidir At Ḥemmu i tebɣiḍ ad d-tiniḍ ?.

-Yidir At Ḥemmu yemmut acḥal-aya ! yemmut azal n 100 n yiseggasen-aya. Iyi-d-yerna yiwen n umɣar deg wawal-is. Nniɣ-asen

-Ilindi di tefsut i t-mlaleɣ yeksa deg yiger-is, deg Wasif n Userdun.

 

Dɣa ttemyexzaren akk gar-asen, yenna-yi-d yiwen :

         -Ulac akk win yettruḥun tura ar yigran-is dinna, kullec yuɣal d amadeɣ, lɣaci ur xeddmen ara tamurt, mačči am zik, a mmi.

        

         Wehmeɣ deg wayen sellen yimeẓẓuɣen-iw, ttxemmimeɣ, ttmektayeɣ-d ma d tidet mlaleɣ-t-id neɣ ahat di tallit-nni kecmeɣ ɛemṛayen ?. Γzeɣ di taluft ugar, steqsaɣ-ten ma yella mazal tedder tmeṭṭut-is neɣ arraw-is ?. Yerra-yi-d yiwen, yenna-yi-d :

-Dda Yidir iɛac ur yeksib, yemmut ur d-yeǧǧa. Tezwar-it tmeṭṭut-is, d nettat i yemmuten d tamezwarut, teǧǧa-as-d snat n teqcicin, iṛebba-tent netta, yesɣer-itent, alarmi d asmi zewǧent.

-Yiwet n yelli-s temmut melmi kan, di Fransa i d-temmut... Iyi-d-yenna yiwen n umɣar.

-Di Fransa ih… Azal n 10 n yiseggasen-aya neɣ ɛeddan. Iyi-d-yerna wayeḍ n umɣar

-I tis snat ?. I as-nniɣ.

 

Am wakken kukran ad d-mmeslayen fell-as, ssusmen akk, bdan kra sensaren iman-nsen, iban yella wacu ẓran ffrent fell-i, ur bɣin ara ad iyi-t-id-inin. Win d-yefɣen kan ad d-yawi aqerruy-is di lqaɛa. Dɣa ffɣeɣ-d, ur bɣiɣ ara ad ɣzeɣ ugar di temsalt-agi. Imi d-leḥḥuɣ iḍfer-iyi-d yiwen n umɣar, yenna-yi-d:

-D acu-ak-t ɛni dda Yidir a mmi, imi akka tettnadiḍ fell-as ?

-Ur iyi-ttili ara, steqsaɣ-d kan fell-as, bɣiɣ ad t-ẓreɣ. 

Bdiɣ ḥkuɣ-as-d tin yeḍran yid-i deg Wasif n Userdun, d wamek i mlaleɣ dda Yidir, ur yi-yumin ara, maca ayen i as-d-nniɣ d tidet. Dɣa nniɣ-as :

-Ula d nekk ur fhimeɣ ara d acu yeḍran yid-i, ma di tilawt i lliɣ neɣ di targit, neɣ ahat d allaɣ-iw i yessugunen.

 


Fahim Mesɛudden;
Seg ungal “ANZA” Sb 78
Tizrigin RICHA-Elsam; 2016 di Tizi Wezzu

Posté par mohouvouj à 22:03 - - Commentaires [0] - Permalien [#]

Tukkist deg ungal-inu ANZA ( Asebter 106 ar 109 )

Tukkist deg ungal-inu ANZA ( Asebter 106 ar 109 )

19f44e3b0128f8f61a15d6e09d449e1f

 
Ḥkiɣ-as-d ayen yeḍran seg wasmi teqqen taxatemt-nni, ḥkiɣ-as ansa d-tekka. Sfehmeɣ-as-d anda tt-id-uɣeɣ, seg wasmi tt-id-uɣeɣ alarmi d ass-nni. Rniɣ ḥkiɣ-as-d targit-iw tamenzut, rniɣ-as-d imɣaren-nni d-mmugreɣ tanzayt n wass-nni deg Wasif Userdun asmi ruḥeɣ s anafag. Ḥkiɣ-as-d akk tidyanin iyi-iḍran uqbel ad tt-mlileɣ. I tikkelt tamezwarut ara tsel i wayen iyi-iḍran. Teṭṭeɛ-iyi-d tuggad, greɣ-tt-id gar yifassen-iw, tettru, teqqar-iyi-d :
-Ur bɣiɣ ara ad iyi-teǧǧeḍ uḥd-i.
-Ur ttaggad a tafat-iw, aql-yi yid-m. Tura imi d-iban yixef-is dayen.
-Ur bɣiɣ ara ad iyi-truḥeḍ.
-Dayen tura, fiḥel imeṭṭawen, wwiɣ-d isem n lal n txatemt-agi, yyaɣ ad d-nnadi fell-as deg lanternet ahat yella wayen niḍen ara naf fell-as.
 
Neqqim ɣef ufutay, tsenned-d fell-i, ssaɣeɣ aselkim bdiɣ ttnadiɣ ɣef yisem n lal n txatemt-nni. Alarmi aṭas ufiɣ-d yiwen n umagrad deg-s yedda-d yisem n tmeṭṭut-nni akked tugna-s, yura-t yiwen uneɣmas asmi temmut. Deg-s tedda-d tansa n uxxam-is, d axxam-nni degi nezdeɣ akken.
 
Imi t-ɣriɣ ccatweɣ, ufiɣ deg-s amezruy n tmeṭṭut-nni. Tella tezdeɣ dinna uḥd-s tebra d urgaz-is. Asmi tuḍen tesnez akk tiwiztin-is akken ad tdawi tarwiḥt-is, maca asmi teẓra belli aṭṭan-is ur iḥellu ara, dɣa tga tilist i wussan-is, tɛelleq iman-is ɣer lferca n tewwurt n tenwalt. Imi d-qqareɣ amagrad-nni, ḥulfaɣ s tfekka n Tafat tettergigi, tettru. Senseɣ aslkim-nni, uggadeɣ fell-as, greɣ-tt-id gar yifassen-iw, nezdew ɣef ufutay di sin neṭṭes dinna, iḍ kamel ur tensi teftilt, akken i tebɣa Tafat, iḍ kamel d afriwes.
 
Fehmeɣ belli iziɣer n tmeṭṭut-nni mazal-it yeqqim dinna, maca ur fhimeɣ ara amek iyi-yewwi ubrid ar tḥanut-nni akken ad d-aɣeɣ taxatemt dinna. I umɣar-nni ansa d-yekka, ahat yuɣal-d si lumt-is, akken ad yessenez taxatemt-nni ? Ttxemmimeɣ amek i d ixef-is, uggadeɣ tili n tfekka-nni iɛellqen ad as-d-iban yiwwas i Tafat, uggadeɣ iziɣer n tmeṭṭut-nni ad yefqeɛ fell-aneɣ.
 
Azekka-nni kkreɣ-d zik am yal ass, ruḥeɣ s axeddim-iw Tafat ǧǧiɣ-tt teṭṭes, ur bɣiɣ ara ad tt-id-ssakiɣ, ẓriɣ teɛya. Akken kan wwḍeɣ ar uxeddim, mazal ur bdiɣ ara, sliɣ-as i umafus-iw izehher-d. Walaɣ d Tafat iyi-d-yessawalen, akken kan i as-tekkaɣ i teqfilt, sliɣ-as tettsuɣu, tettru, teqqar-iyi-d kan :
-Uɣal-d tura, ma ulac ad iyi-d-tafeḍ mmuteɣ
-Ayen a Tafat ? ayen…
-Uɣal-d, ɣiwel… Walaɣ talɣa n tfekka tɛellaq di tewwurt n tenwalt…
 
Ayen akken uggadeɣ ad yeḍru, yeḍra-d. Din-din uɣaleɣ-d d affug i d-ufgeɣ, amafus-iw deg umeẓẓuɣ-iw qqareɣ-as kan : « ur ttagad aql-iyi-n », nettat tettru. Mi wwḍeɣ, ufiɣ-tt tekmumes di teɣmert n texxamt, greɣ-tt-id gar yifassen-iw, ddmeɣ-d kra n yiselsa, nger-iten ar tbalizt, neffeɣ seg uxxam-nni.
 
Nruḥ neṭṭef taxxamt deg usensu, di leɛḍil ar d-naf tifrat. Tafat tugi ad nuɣal ad nezdeɣ deg uxxam-nni, mi i as-t-id-bedreɣ ad d-tefriwes, ad d-tebru i uḥemmal n yimeṭṭawen.
 
Aggur ur texdim ara Tafat… Ma teffeɣ ayhuh, ma teqqim di texxamt ayhuh, tḥar deg yiman-is, akken texdem mačči akken, anda teqim mačči d amkan, mi tesla i lḥess ad tefriwes, ad as-teqqar d acu ?
Fahim Mesɛudden;
Seg ungal “ANZA” Sb 106 armi 109
Tizrigin RICHA-Elsam; 2016 di Tizi Wezzu
 
 

 

Posté par mohouvouj à 21:53 - - Commentaires [0] - Permalien [#]

Tukkist deg ungal ANZA asebter 90 armi 105

Taxatemt n ddaɛwessu


Mlaleɣ-d Tafat deg ubrid-iw, tafat n ddunit-iw, tin rjiɣ acḥal n yiseggasen. Yewweḍ-d wass ideg ara sferḥeɣ yemma, i yebɣan ad tesɛu tislit. Tafat d yelli-s n taddart-iw, axxam-nsen ur yebɛid ara ɣef uxxam-nneɣ . Tettidir di tmurt n Fransa, d baba-s i as-ixedmen lekwaɣeḍ, yewwi-tent nettat d yemma-s, asmi tesɛa 17 n yiseggasen. Tafat teqqim kan d taqbaylit, tewwi deg wul-is tudert n tmeṭṭut taqbaylit... ɣef waya ur tebɣi ara ad tezweǧ d Ufransis, tebɣa zzwaǧ d mmi-s n tmurt-is.
Tefreḥ yemma asmi i as-nniɣ uffiɣ-d taqcict ara yilin d zzwaǧ-iw… Sin n wagguren kan nɛeggen-itt. Neɛqed s wudem unṣib deg uxxam n tɣiwant… Nekki d Tafat negzem-itt di rray-nneɣ ur nxeddem ara tameɣra ula d netta am nekk i tettxemmim…
Ur faqeɣ ara s useggas mi yezri, yewweḍ-d umulli amenzu n zzwaǧ-nneɣ. Yiwwas kan kecmeɣ-d s axxam ufiɣ-tt-id thegga-yi-d tamuffirt. Temmuger-yi-d s ugaṭu ters fell-as tfekkact, tecna-yi-d tifyirin n umulli ameggaz, ddiɣ deg unya n tefyirin-is: “Amulli ameggaz a ddunit-iw, teɣzi n tudert, tumert d waṭas n tayri ara aɣ-yeǧǧen akka di sin nezdi i lebda, alamma d lmut.”
Medleɣ tawwurt deffir-i, suḍeɣ taceɛlalut n tfekkact-nni yersen ɣef ugaṭu. Tezmumeg-iyi-d, tefka-yi-d araz ilmend n umulli amenzu n zzwaǧ-nneɣ. Nekk ttuɣ-tt, ttuɣ akk iman-iw… Nniɣ-as : 
-Suref-iyi kan, nekk ur am-d-wwiɣ ara arraz, ttuɣ akk iman-iw.
-Ulac fell-as, mazal imulliyen-nniḍen, d kečči i d arraz-iw, tiɣawsiwin-nniḍen s ufella i d-rnant, awi-d kan ad tidir tayri-nneɣ.
Azekka-nni ur ttuɣ ara, Imi d-ffɣeɣ deg uxeddim-iw, ruḥeɣ ad d-aɣeɣ arraz. Ɛeddaɣ sdat n yiwet n tḥanut n twiztin, walaɣ iɛuss-itt yiwen n umɣar, kecmeɣ. Ufiɣ-t yeqqar aɣmis, nniɣ-as : «azul», yerra-it-id. Ibeṭṭen aɣmis-is, yekker-d, yebda yessenɛat-iyi-d kra n twiztin… Ɣlint-d wallen-iw deg yiwet n txatemt n wuraɣ, teɛǧeb-iyi. Nniɣ-as i umɣar-nni ad iyi-tt-id-yefk. Wwiɣ-as-tt i Tafat, qqneɣ-as-tt i uḍad-is, d arraz i as-iɛejben aṭas. Feṛḥeɣ yid-s … 
Zrin 15 n wussan ɣef umulli-nneɣ, ḥulfeɣ s ṭṭbiɛa n Tafat tettbeddil, tuɣal mačči d tinna ssneɣ. Awal sin ad iyi-d-tečč s wawal. Azal n sin wagguren aya ur d-tris ara talwit deg uxxam, nekk ur d-ufiɣ tifrat-is... Tafat ur d-tettnadi fell-i, uggadeɣ ad iyi-tettu. Ula d imensiyen-iw uḥd-i i ten-id-sewwayeɣ, uḥd-i i setteɣ. Tuɣal ur d-tkeččem ara zik s axxam, tezga yeṭṭef-itt yiḍ deg uzniq.

Yiwen yiḍ, lliɣ ẓẓleɣ ɣef ufutay anda gganeɣ yal iḍ, lliɣ ttwaliɣ asaru di tilifizyu. Ḥulfeɣ mačči uḥdi i lliɣ am wakken yella walbaɛḍ ... Akken kra sliɣ i tewwurt n beṛṛa teldi, din temdel. Sliɣ i rkeḍ itteddu-d, muqleɣ ar ssaɛa, walaɣ-tt d 23:00, di lawan-nni i d-tkeččem, Tafat. Kra akken yeḥbes rrkeḍ-nni, zziɣ-d ar deffir, ttmuquleɣ ad waliɣ Tafat, ulac. Kkreɣ nudaɣ-d akk tixxamin, tanwalt, ulac d acu ufiɣ. Seg wasmi rsen yiḍarren-iw deg uxxam-nni, urjin greɣ tamawt i lḥess yecban winna ... Walaɣ lexyal n yijufar n tqendurt yekcem ar tenwalt, ḍefreɣ-t ad waliɣ dacu-t, ulac d acu i ufiɣ... wehmeɣ anwa ara d-yasen akka lawan-agi ... Kkreɣ ldiɣ-d tawwurt ad ẓreɣ anwa? Ulac win ufiɣ. Wahmeɣ kan, din sliɣ i kra n yijeqduren ɣlin-d deg tenwalt, ɣawleɣ ad waliɣ d acu? Ufiɣ kullec deg umkan-is iqɛed. Akken zziɣ walaɣ tili d talɣa n tfekka n umdan di lḥiḍ tɛelleq... 
Din-din fehmeɣ ansa d-yekka lḥess-nni akked ubeddel n ṭṭbiɛa n Tafat. Uɣaleɣ-d ar deffir mmektaɣ-d taxatemt-nni i as-d-uɣeɣ ussan yezrin… Ttxemmimeɣ amek ara tt-id-kseɣ. Kecmeɣ ɣer texxamt, uffiɣ Tafat mazal-itt teṭṭes, waleɣ taxatemt-nni terrs ɣef ṭṭabla, ddmeɣ-tt-id jemɛeɣ-tt …

Uɣaleɣ ɣer bab n tḥanut. Imi i as-sekneɣ taxatemt-nni yenna-iyi-d: “Ah! Ccfiɣ-as I tmeṭṭut-nni i as-tt-id-yewwin I umɣar n baba uqbel ad yemmet… yal ass tseqsay-d ma tenza neɣ mazal, akken alarmi d asmi temmut.
Waleɣ yiwet n tewlaft tɛelleq di tesga n tḥanut-nni, nniɣ-as:“ D amɣar n tewlaft-ihin i d-uffiɣ”
- Wihin d baba, azal n 10 n yiseggasen ayagi segmi yemmut !
- Taxatemt-nni ṭṭfen yifassen-ik d wihin iyi-tt-id-issenzen.
- Uh ! d acu akka i k-yettaɣen !?
- Amen neɣ qqim, d netta i d-uffiɣ da. Baba-k s uɣbel n txatemt-agi i yemmut iban ... 
Argaz-nni ur yefhim tigert, nekk daɣen ulac d acu fehmeɣ. Mi kecmeɣ s axxam ufiɣ Tafat tettheggi imekli, niqal kukreɣ ad as-meslayeɣ. D nettat iyi-d-imeslayen d tamezwarut. Fehmeɣ belli aṛuḥani i tt-izedɣen yedda d taxatemt-nni, nettat tuɣal-d ɣer laɛqel-is, tenecraḥ. 


Fahim Mesɛudden;
Seg ungal “ANZA” Sb 90 armi 105
Tizrigin RICHA-Elsam; 2016 di Tizi Wezzu

 

01

02

 

Réalisé par l'enseignant : Lyes BELAIDI

Posté par mohouvouj à 21:47 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :


09 août 2018

Aḍebsi wis 03 sɣur tansa n talsa CD 03

Gamar01

Tansa n Talsa AḌEBSI wis 03 / CD 03 / 05 aout 2018.

 

Téléchargé les textes ici : cd3

Posté par mohouvouj à 20:52 - Commentaires [0] - Permalien [#]

15 juillet 2018

Tansa n Talsa aḍebsi 02 ( CD 02 ) 15 juillet 2018.

4

Tansa n Talsa - AḌEBSI wis 02 / CD 02 / 15 juillet 2018

Télécharger le fichier ici : CD_02_tansa_n_talsa2

Posté par mohouvouj à 18:08 - Commentaires [0] - Permalien [#]

03 juillet 2018

Tansa n Talsa aḍebsi 01 ( CD 01 ) 25 juin 2018.

 

Aḍebsi amezwaru sɣur tansa n talsa.

cd 01

Zriɣ aṭas ara as-yinin... yestufa wagi, maɛna di tidet ur stufaɣ ara...ma3na sɛiɣ yiwet n tbeɛɛuct tkerrb deg wul-iw yal mi ara yid-skikeḍ tedyant. 
Yal ass qqaraɣ-as ad t-id ssufɣeɣ, maɛna ɛeddik, ma win izmren ad tt yessufeɣ deg umkan ideg tettɣimi di lqaɛ n wul-iw.... Ad skuṭṭuf deg-i ad t-qqar aru. Dɣa nekk ttaɣeɣ-as awal, d taruɣ.

Di tikta-w yal mi ara ḥulfuɣ s kra yennul ul-iw dɣa ad d-yaki ubeɛɛuc nni, dɣa ad yefk tigawt i walaɣ-iw, allaɣ-iw ad yendeh i ufus-iw, din ad yebdu tira.... yal tikti ad as-yebnu tasga deg wannar n tsekla.

Ihi asxervuvec agi.. iwumi ara d teslem akka yegrurej-d seg iɣulad n tedyanin yeḍran d wayen i d-iḍerrun ass-a.

Niqal, bdiɣ si timawit ar tira, tura beddleɣ-as udem, uɣaleɣ erriɣ tira ar timawit. Acku Iqvayeliyen tuget deg-sen ur qqaren ara idlisen yuran s teqvaylit.

Kra ad d-qqaren iwɛer fell-aneɣ, ilaq idlisen n teqbaylit ad ten-id ttaram ar trumit ? . wiyaḍ ad d-qqaren dayen ijjayaɣ lhal, asmi ara tt-neɣer ur ttneɣri ara, ma d tura dayen. Wiyad katen deg uzagur n waɣyul, netta yugi ad yeddu. Mi isen d-udreḍ taqvaylit dɣa ad wwten nneḥ, ak yerr d amdan d amectitiṭuḥ. Wiyad a kkaten deg uɣyul yeččan di tavarda-s, qqaren-as taqbaylit-agi ulac d acu ara nexdem s-yess. Ma d neki, d wid iyi-icban, nestufa... Nettecrurud deg ukeddar ar wayeḍ.

Tansa n Talsa aḍebsi 01 ( CD 01 ) 25 juin 2018.

Tansa n Talsa AḌEBSI wis 01 / CD 01 / 25 juin 2018.

Télécharger le fichier ici : tous_les_texte_de_cd_tansa_n_talsa2

Posté par mohouvouj à 20:46 - - Commentaires [0] - Permalien [#]

24 juin 2018

Asefru 2018 - Di taddart-nneɣ

Poème inédit de Fahim MESSAOUDENE 2018 - Di taddart-nneɣ...


Un récital poétique a l'occasion de la 13eme edition du festival TAMAZGHA le 23 juin 2018 a Marseille.

1.Di taddart nneɣ
Ur tufiḍ iɣ-d-isaḥḥen
Gar-aneɣ i nettnaɣ
Nessefraḥ wid iɣ-iḥekkmen
Di taddart nneɣ
Di taddart nneɣ
Nḥemmel wid-n iɣ-yekkaten

Di tmurt nneɣ
Ur tufim d acu i ibeddlen
Seg wasmi ttesneɣ
D wid-n i d-yettuɣalen
Di tmurt nneɣ
Di tmurt nneɣ
D imcumen iɣ-iḥekkmen

2.Di taddart nneɣ
Nettnaɣ kan ɣef tlisa
Ula gar-aneɣ
Nessarwa i waɛdaw tadṣa
Di taddart nneɣ
Di taddart nneɣ
Ttif xir iḍǝlli, wala ass-a

Di tmurt nneɣ
Mazal ttnaɣent tudrin
Asurdi mi d yeffeɣ
Ttemḥezwaren wara tyawin
Di tmurt nneɣ
Di tmurt nneɣ
Yezga ddɣel d tismin

3.Di taddart nneɣ
Yal ci ibeddel
Wid-ak akk i sneɣ
Wa yarwel, wa yahbel
Di taddart nneɣ
Di taddart nneɣ
Yarwel uḥemmel

Di tmurt nneɣ
Ulac wi(n)ɣ-d-yettwalin
ɣef wakken selleɣ
Sawalen-aɣ-d kan ar tefranin
Di tmurt nneɣ
Di tmurt nneɣ
Win d ineṭqen ad t-awin

4.Di taddart nneɣ
Walaɣ tettnuz zzeṭla
Ilmeẓyen nneɣ
Ttxemmimen ɣef trewla
Di taddart nneɣ
Di taddart nneɣ
imɣaren hudden tala

Di tmurt nneɣ
Ur fkin azal i yidles
Yid-sen i nettnaɣ
Yal mi ara s id-nles
Di tmurt nneɣ
Di tmurt nneɣ
Simal tettcuddu tkerres

5.Di taddart nneɣ
Taqendurt tɣab
Tilmeẓyin nneɣ
Ttlusunt lḥijab
Di taddart nneɣ
Di taddart nneɣ
Deg-s nebda nessexrab

Di tmurt nneɣ
Abernus iɣab
Ilmeẓyen-nneɣ
Ttlusun ajellab
Di tmurt nneɣ
Di tmurt nneɣ
Yebda iɛerreq-aɣ swab

6.Di taddart nneɣ
Llan atas iḍumman
Tawennadt nneɣ
Teccur tizit d yizan
Di taddart nneɣ
Di taddart nneɣ
Umsen akk izenqan

Di tamurt nneɣ daɣen
Yal tiɣmert s ugudu
Umsen akk isaffen
Ṭṭaɛṭiɛen-d deg nebdu
Di tmurt nneɣ
Di tmurt nneɣ
Taqṣit tura ara tebdu

7.At-taddart nneɣ
Ttun akk ansayen
Tameslayt-nneɣ
Ugin-tt yilsawen
At-taddart nneɣ
At-taddart nneɣ
S tefṛansist i ttmeslayen

At-tmurt nneɣ
Ugin taqbaylit
Deg yiberdan-nneɣ
Ttarun s tbeṛṛanit
At-tmurt nneɣ
At-tmurt nneɣ
Nekkren taqbaylit

.
Fahim MESSAOUDENE
Taddart-nneɣ ( asefru 2018 )

Posté par mohouvouj à 23:06 - Commentaires [0] - Permalien [#]

07 juin 2018

Imdukal

Llan yimdukal ara txalḍǝḍ, ad k-srebḥen.
Llan wid ara txalḍǝḍ, ak-sxesren !
 
Imdukal n zik, ad t-qesdeḍ s axxam, as tesṭebṭebeḍ. Ad-yeffeɣ ad ixemmes yid-k, ak-yesekcem s axxam.D zzwaǧ-is laḥlal ara ak-d-yefken ad teččeḍ. Mi dayen tekfam učči, ad tebrez ṭabla tmeṭṭut-ik, ur yessaḥdar ara tameṭṭut-is. ak-yini :
-D acu ik-id-yecqan ?
As-tiniḍ :
-uḥwaǧeɣ Amelyun.
Ak-yini :
-yirbeḥ
 
Ad yekker ak-d-yawi yiwen d uzgen neɣ maḍi sin imelyunen. Ak-yini :
-Ahat ur k-id-yettquddu ara umelyun ?
 
Imdukal n tura, as tesṭebṭbeḍ s axxam, ad d-yeffeɣ ad ixemmes yid-k, ak-yawi mbeɛɛid. Ak-yini :
-D acu tebɣiḍ ?
 
As-tiniḍ :
-Uḥwaǧeɣ amelyun
Ak-yini :
-dacu ara t-xedmeḍ yes-s ?
 
Kečč as-tiniḍ, ad tt-ḍemɛeḍ, as-d-ḥkuḍ, ad d-yeldi wul-ik ad teqḍuḍ lebɣi-k. Ak-yini :
-Wellah ar iḍelli i d-yusa flani fkiɣ-as-ten.
 
Atan, icemmet-it din. Ad yekcem s axxam, as-tini lala-s :
-WIn ik-d-yeɣran akka-agi ?
-D leflani...
-Anwa akka leflani-agi ?
-D argaz leflantiya.
 
Azekka ad d-tekker, ad tehder i tǧiratin. Netta ad yahder i yemdukal-is.
 
Dɣa azekka-nni ad teɛlem akk taddart.
 
Akka i d-cfiɣ yaḥka-yi-tt-id yiwen umɣar di taddart-nneɣ

Posté par mohouvouj à 21:22 - - Commentaires [0] - Permalien [#]